News from projects / Wiadomości z projektów

We are pleased to announce that after a short break we are back to the Brunvoll project. We hope for a continued demand for our workers in the next year as well.

Miło nam poinformować, że po krótkiej przerwie wracamy na projekt  Brunvoll. Mamy nadzieję na dalsze zapotrzebowanie na naszych pracowników również w następnym roku.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *