W A N T E D: asap!

NV Service North AS is looking for professional pipe fitters, pipe welders for our client in Ålesund area!

Period of works: minimum 6 weeks (with possible extension).

We require e.g. valid hot works certificates, workshop drawing reading skills, 

Please contact our Department ASAP:

Tomasz Jakubiak

tja@nvservice.no

+47 916 77 326

NV Service North AS poszukuje profesjonalnych monterów rur, spawaczy rur dla naszego klienta w rejonie Ålesund! 

Okres pracy: minimum 6 tygodni (z możliwością przedłużenia). 

Wymagamy np. aktualne certyfikaty prac gorących, umiejętności czytania rysunku warsztatowego, 

Prosimy o jak najszybszy kontakt z naszym Działem: 

Tomasz Jakubiak 

tja@nvservice.no

+47 916 77 326

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *