Fiskerstrand Verft

Currently about 30 of our employees work in this project under the leadership of Dariusz Bratkowski. They perform steel building, outfitting, pipe and mechanical works.

Recently, the shipyards has acquired a new dock which we hope will result in more new orders.

We have agreed with Fiskerstrand Verft also next orders for the year 2020 which allows us to look into the future with optimism.

W chwili obecnej na projekcie pod kierownictwem Dariusza Bratkowskiego pracuje około 30 pracowników, którzy wykonują prace stalowe , wyposażeniowe, rurarskie oraz mechaniczne.

W ostatnim czasie stocznie pozyskała nowy dok co mamy nadzieje będzie skutkować więksża ilością zamówień. Uzgodniliśmy również kolejne zamówienia na rok 2020 co pozwala patrzeć w przyszłość z optymizmem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *